Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

www.virovi.hr/hr

Otočki Virovi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Posjetite Spačvansku šumu i Bioekološko – edukacijski centar Virovi!

Originalno i drugačije, bajka u kojoj ćete ponovo pronaći sebe. Bioekološko-edukacijski centar oaza je mira na obali Virova.

ODMORIŠTE VIRGRAD

Srednjovjekovno arheološko nalazište Virgrad – smješteno duboko u spačvanskim šumama, između Otoka i Bošnjaka, uz Virove – desetljećima je bivalo skriveno od očiju javnosti.

Srednjovjekovno arheološko nalazište Virgrad – smješteno duboko u spačvanskim šumama, između Otoka i Bošnjaka, uz Virove – desetljećima je bivalo skriveno od očiju javnosti. Na tom su lokalitetu, naime, arheološka istraživanja obavljana 1970. godine, a u sljedećih 47 godina, do 2017. godine, prekrila ga je gusta samonikla šuma sakrivši nalazište o kojem su spoznaje bile nedostupne javnosti. No projektom uređenja ta je lokacija, a riječ je o zaštićenom spomeniku kulture, stavljena u funkciju turizma čime je stvorena nova atrakcija za sve ljubitelje prirodne i kulturne baštine.

VESLAČKE RUTE

Doživite rijeke iz nove perspektive, zaveslajte veslačkim rutama na Virovima, Bosutu ili Spačvi u divljini hrastovih šuma.

POUČNE STAZE

Staze su uređene sukladno propisanom režimu i uvjetima zaštite, a sukladno stupnju zaštite. Poučna staza Lože uređena je u okvirima posebnog režima i uvjeta zaštite Posebnog rezervata šumske vegetacije Lože.

Staze su uređene sukladno propisanom režimu i uvjetima zaštite, a sukladno stupnju zaštite. Poučna staza Lože uređena je u okvirima posebnog režima i uvjeta zaštite Posebnog rezervata šumske vegetacije Lože.

Temeljni cilj uređenja je jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti i krajobraza, te zaštita, upravljanje, kao i podizanje edukacijskog značaja ovog prostora, razvijanje i podizanje svijesti o bogatstvu i značaju očuvanja ekosustava i poticanju da opažanjem, uspoređivanjem, opisivanjem, prikupljanjem podataka i zaključivanjem iz neposredne blizine upoznaju floru i faunu koja ih okružuje, te potrebu za brigom o ugroženim vrstama i staništima.

Svi elementi uređenja su od hrastovog drveta (Q. robur, radi autentičnosti), a u funkciji su sigurnosti staze (premošćenje niskih dijelova sa zaštitnim ogradama), te u funkciji opažačkih točaka za ptice i ostale faune, razgledišta i odmorišta, poučnih stajališta za reprezentnu floru, orjentacijskih i info-tabli i putokaza.

BICIKLISTIČKE RUTE

Za ljubitelje biciklizma predlažemo vožnju atraktivnim biciklističkim rutama koje prolaze kroz najveću cjelovitu šumu hrasta lužnjaka u Europi.

OTOČKI VIROVI

vrata spačvanskog bazena

info@virovi.hr

+385 (0) 32 353 500

www.virovi.hr

https://www.facebook.com/virovi.otocki/

https://www.instagram.com/otockivirovi/

Izdvojena ponuda Slavonije

kist3