Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PP Orahovica

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Degustacije vina, ribe i lješnjaka.

PP Orahovica smještena je u netaknutoj prirodi istočne Hrvatske, u predjelu između rijeke Drave na sjeveru i padina Papuka i Krndije na sjeverozapadu, uz rubove UNESCO Geoparka Papuk.

U takvom prirodnom okruženju rastu nasadi lješnjaka, vinova loza, pasu krave i telići, uzgajaju se ribe… Kraj je to najveće ljepote i prirodne raznolikosti. Zato je temelj poslovanja PP Orahovice održivi razvoj što znači optimalno korištenje prirodnih resursa, očuvanje prirodne i kulturne baštine. Pažnja u proizvodnji je posebno usmjerena na racionalno trošenje neobnovljivih izvora jer svi smo u PP Orahovici svjesni da svako neracionalno i prekomjerno trošenje može poremetiti ravnotežu u prirodi. Kontinuirano se radi na unapređivanju poslovanja i kvaliteti u proizvodnim procesima što uz prirodno okruženje daje vrhunske, zdrave i domaće proizvode.

Tradicija inspirirana prirodom…
…suvremena priča slavonske poljoprivredno-prehrambene tradicije

PP ORAHOVICA d.o.o.
+ 385 (0)33 638-600
komercijala@pporahovica.hr

GALERIJA SLIKA :

Izdvojena ponuda Slavonije

kist3